首页 类别 推荐 登录

Agda Tid

开发者: Agda Lön AB
类别: 商务
简介:

Appen Agda Tid ger användaren möjlighet att lägga in avvikelser på arbetspass och registrera projekttid via sin mobiltelefon. Informationen synkroniseras fortlöpande över nätet vilket gör att appen hela tiden är uppdaterad. Appen Agda Tid är kostnadsfri, men kräver gällande avtal på programvaran Agda PS, med licens till Förtroenderapportering. Appen Agda Tid finns endast på svenska och fungerar ihop med version 2012.2 av Agda PS eller senare.

INNEHÅLL:
Frånvaro – registrering av frånvaro
Projekt – möjlighet att registrera på projekt
Registrering – registrering kan ske av timmar, antal eller belopp
Översikt - visar en månad i taget med registreringar samt schema

点评:0
点评之前请先 登录
联系乐偶 www.leall.cn